Meškanie letu

Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali.

Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

  • že má jeho linka meškanie niekoľko hodín a

ak:

  • sa cestujúci rozhodne, že nepoletí (nárok na vrátenie ceny letenky vzniká až po 5 hodinách meškania letu),
  • sa cestujúci rozhodne prerezervovať si let na iný deň a čas letu,
  • bol vylúčený z prepravy,
  • linka bola zrušená.

V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie. Handlingová spoločnosť, ktorou môže ale nemusí byť letisková spoločnosť, je v tomto prípade iba sprostredkovateľom príslušnej formy náhrady (napríklad stravných balíčkov, poukážok a pod.) na základe pokynu respektíve objednávky zo strany leteckej spoločnosti, a to len v rozsahu stanovenom dopravcom.

Poukaz na občerstvenie pre cestujúcich meškajúcich letov si možno na letisku uplatniť v nasledovných prevádzkach:

  1. reštaurácie EAT & FLY vo verejnej časti aj neverejnej časti odletovej haly
  2. MEDIAPRESS stánky vo verejnej aj neverejnej časti odletovej haly
  3. kaviarne COFFEESHOP
  4. potraviny DELIA