Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4320000259 23.05.2022 SITA Switzerland Sarl IT služby
4320000258 23.05.2022 SITA Switzerland Sarl IT služby
4320000257 23.05.2022 Slovak Parcel Service, s.r.o. nákup služieb pre dopravcov
4220000551 23.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4220000550 23.05.2022 MARTENO, s.r.o. stravovacie služby
4220000549 23.05.2022 JUDr.Stanislav Laifer, súdny exekútor právne poradenstvo
4320000256 19.05.2022 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov pohonné hmoty
4320000255 17.05.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000254 17.05.2022 Benefit Systems Slovakia s.r.o. iné služby
4320000253 17.05.2022 Stabil, s.r.o opravy a údržba strojov a zariadení
4320000252 17.05.2022 Pow-en a.s. poplatky za energie
4320000251 17.05.2022 Wolters Kluwer s.r.o. odborná literatúra, periodiká a tlačivá
4320000250 17.05.2022 Profi Výťahy, s.r.o. opravy a údržba budov
4320000249 17.05.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000248 17.05.2022 Linde Gas k.s. poplatky za energie
4320000247 17.05.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000246 17.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. poplatky za energie
4320000245 17.05.2022 Technopol International, a.s. telekomunikačné služby
4320000244 17.05.2022 SWAN a. s. telekomunikačné služby
4320000243 17.05.2022 Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. poplatky za energie
4320000242 17.05.2022 SWAN a. s. IT služby
4320000241 17.05.2022 CITY GASTRO s.r.o. občerstvenie
4320000240 17.05.2022 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4320000239 17.05.2022 Amadeus IT Group s. a. telekomunikačné služby
4320000238 17.05.2022 Slovenská pošta, a.s. telekomunikačné služby
4320000237 17.05.2022 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4320000236 17.05.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. stravovacie služby
4320000235 17.05.2022 CITY GASTRO s.r.o. stravovacie služby
4220000548 17.05.2022 A4 Technology, s. r. o. iné služby
4220000547 17.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4220000546 17.05.2022 Notársky úrad - JUDr. Grófiková Zuz ana notárske služby
4220000545 17.05.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. marketingové služby
4220000544 17.05.2022 Juraj Kopaj - KOHI plus revízie
4220000543 17.05.2022 NEWTON Media, spol. s r.o. marketingové služby
4220000542 17.05.2022 A4 Legal, s.r.o. právne poradenstvo
4220000541 17.05.2022 ASBIS SK spol. s r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4220000540 17.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4220000539 17.05.2022 LOGTECH s.r.o. školenie
4220000538 17.05.2022 Marián Bagita - Dual BP osobné ochranné pracovné prostriedky
4220000537 17.05.2022 AGADOS Slovakia, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000536 17.05.2022 MADMAT, s.r.o. prístroje a náradie
4220000535 17.05.2022 ČEMAT, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000534 17.05.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný iné služby
4220000533 17.05.2022 EARTH RESOURCES s.r.o. opravy a údržba budov
4220000532 17.05.2022 Motor-Car Bratislava, s.r.o. iné služby
4220000531 17.05.2022 LKQ SK s. r. o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220000530 17.05.2022 Peter Klas, s. r. o. iné služby
4220000529 17.05.2022 littlefinger, s.r.o. opravy a údržba plôch
4220000528 17.05.2022 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. environmentálne služby
4220000527 17.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Rôzne
4220000526 17.05.2022 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4220000525 17.05.2022 MP KOVANIA, s. r. o. materiál na opravy a údržbu budov
4220000524 17.05.2022 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4220000523 17.05.2022 INFINITY TECH s.r.o. revízie
4220000522 17.05.2022 Lynx s.r.o. IT služby
4220000521 17.05.2022 Lacnepostreky s.r.o. úprava zelene
4220000520 17.05.2022 KLIMAK s.r.o. opravy a údržba budov
4220000519 17.05.2022 Slovenská legálna metrologia Rôzne
4220000518 17.05.2022 LABEKO, s.r.o. environmentálne služby
4220000517 17.05.2022 furbify s.r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4220000516 17.05.2022 SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. opravy a údržba budov
4220000515 17.05.2022 Pow-en a.s. poplatky za energie
4220000514 17.05.2022 Informa Markets (UK) Limited Business Service Centre iné služby
4220000513 17.05.2022 European Peripherals s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220000512 17.05.2022 RELING TRNAVA s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000511 17.05.2022 ASANÁCIA s.r.o environmentálne služby
4320000234 10.05.2022 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4320000233 10.05.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000232 10.05.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4220000510 10.05.2022 Mohler, s.r.o. školenie
4220000509 10.05.2022 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4220000508 10.05.2022 Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM nákup služieb pre dopravcov
4220000507 10.05.2022 Inštitút kvality a bezpeč. sro školenie
4220000506 10.05.2022 Global Facility, a.s. školenie
4320000231 09.05.2022 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4320000230 09.05.2022 DAVID PLUS, spol. s r.o. IT služby
4220000505 09.05.2022 Techniserv s.r.o. revízie
4220000504 09.05.2022 KLIMAK s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4220000503 09.05.2022 Datacomp s.r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4220000502 09.05.2022 Alza.cz a.s. spotrebná elektronika
4220000501 09.05.2022 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. environmentálne služby
4220000500 09.05.2022 LABEKO, s.r.o. environmentálne služby
4220000499 09.05.2022 BEVORI INTERNATIONAL, s.r.o. iné služby
4220000498 09.05.2022 Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny a príslušenstvo
4220000497 09.05.2022 Eurohas Consulting s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220000496 09.05.2022 ART GIFTS s. r. o. stravovacie služby
4220000495 09.05.2022 Delia potraviny, s.r.o. stravovacie služby
4220000494 09.05.2022 UNIPLAST, spol.s.r.o spotrebný tovar
4220000493 09.05.2022 Adrián Danter opravy a údržba strojov a zariadení
4220000492 09.05.2022 LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, š.p. environmentálne služby
4220000491 06.05.2022 TNT Express Worldwide s.r.o. prepravné služby
4320000229 05.05.2022 Profi Výťahy, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4320000228 05.05.2022 Jungheinrich spol. s r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4320000227 05.05.2022 Oto Jaborek - JA-MI úprava zelene
4320000226 05.05.2022 CanTechnology s.r.o. IT služby
4320000225 05.05.2022 Traser, s.r.o. revízie
4320000224 05.05.2022 Stabil, s.r.o revízie
4320000223 05.05.2022 ARINC IT služby
4320000222 05.05.2022 Lindstrom, s.r.o. upratovanie
4320000221 05.05.2022 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4320000220 05.05.2022 Fournetix s.r.o. IT služby
4220000490 05.05.2022 Hansa Flex Hydraulik s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220000489 05.05.2022 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. environmentálne služby
4220000488 05.05.2022 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000487 05.05.2022 A-JORVIK s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4220000486 05.05.2022 Motor-Car Bratislava, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220000485 05.05.2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4220000484 05.05.2022 Clean tonery, s.r.o výpočtová technika a príslušenstvo
4220000483 05.05.2022 BMS servis s.r.o. iné služby
4220000482 05.05.2022 Soft BANK s.r.o. opravy a údržba budov
4220000481 05.05.2022 Dušan Fürhoffer opravy a údržba budov
4220000480 05.05.2022 KÁVOMATY, s.r.o. reprefond
4220000479 05.05.2022 Inter Cars SR s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220000478 05.05.2022 Wellex s.r.o. opravy a údržba budov
4220000477 05.05.2022 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. ubytovacie služby
4220000476 05.05.2022 GUMEX SK, s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220000475 05.05.2022 Benčuriková Janka lekárničky a náplne lekárničiek
4220000474 05.05.2022 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4220000473 05.05.2022 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4220000472 05.05.2022 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4220000471 05.05.2022 Datacomp s.r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4220000470 05.05.2022 K-TERM s.r.o iné služby
4220000469 05.05.2022 JUDr. Patrik Kovalčík, advokát prepravné služby
4220000468 05.05.2022 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. právne poradenstvo
4220000467 05.05.2022 VODAX a.s. občerstvenie
4220000466 04.05.2022 Martina Ferešová - FERES Rôzne
4220000465 04.05.2022 Letište Praha a.s. školenie
4320000219 03.05.2022 Maxx – reklamná agentúra, spol. s r marketingové služby
4320000218 03.05.2022 GGFS s.r.o. stravovacie služby
4220000464 03.05.2022 BAUHAUS odb.centrum pre dielňu,dom a záhradu k.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000463 03.05.2022 Verlag Dashofer s.r.o. školenie
4220000462 03.05.2022 SPECIAL service s.r.o. opravy a údržba plôch
4220000461 03.05.2022 SPECIAL service s.r.o. opravy a údržba plôch
4220000460 03.05.2022 RB DETAIL s. r. o. upratovanie
4220000459 03.05.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4320000217 02.05.2022 SITA Switzerland Sarl IT služby
4320000216 02.05.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. stravovacie služby
4320000215 02.05.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. stravovacie služby
4320000214 02.05.2022 SITA Switzerland Sarl IT služby
4220000458 02.05.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. marketingové služby
4220000457 02.05.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4220000456 02.05.2022 Alza.cz a.s. Rôzne
4220000455 02.05.2022 Alza.cz a.s. mobilné telefóny a príslušenstvo


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.