Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4310000049 29.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000048 29.01.2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4310000047 29.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000046 29.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000045 29.01.2021 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4310000044 29.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4210000095 29.01.2021 Benčuriková Janka lekárske služby
4210000094 29.01.2021 Alza.cz a.s. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000094 29.01.2021 Alza.cz a.s. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000093 29.01.2021 LABEKO, s.r.o. environmentálne služby
4210000092 29.01.2021 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4210000091 29.01.2021 Amadeus IT Group s. a. IT služby
4210000090 29.01.2021 IATA odborná literatúra, periodiká a tlačivá
4210000090 29.01.2021 IATA Netherlands Data Publications odborná literatúra, periodiká a tlačivá
4210000089 29.01.2021 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4210000088 29.01.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4210000087 29.01.2021 KÁVOMATY, s.r.o. občerstvenie
4210000086 29.01.2021 Ing. Iveta Janíková drogistický tovar
4210000085 29.01.2021 Motor-Car Bratislava, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000084 29.01.2021 Centrálny depozitár CP SR, a.s. iné služby
4210000083 29.01.2021 GM Elektronic Slovakia, spol. s r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000082 29.01.2021 Veľkoobchod- ZBRANE, spol.s r.o. Rôzne
4210000081 29.01.2021 Ing. Iveta Janíková drogistický tovar
4210000080 29.01.2021 KPMG Slovensko spol. s r.o. audity
4210000079 29.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000078 29.01.2021 Nová Práca s.r.o. P.O.Box 80 protipožiarná ochrana
4210000077 29.01.2021 Techall Slovensko, spol. s r.o. elektroinštalačný materiál
4210000076 29.01.2021 GM Elektronic Slovakia, spol. s r.o. elektroinštalačný materiál
4210000076 29.01.2021 GM Elektronic Slovakia, spol. s r.o. elektroinštalačný materiál
4210000075 29.01.2021 Falck Academy s.r.o. revízie
4210000074 25.01.2021 Lamitec spol.s r.o. kancelársky materiál
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000043 21.01.2021 Travelport, LP iné služby
4310000042 20.01.2021 NTT Slovakia, s.r.o telekomunikačné služby
4310000041 20.01.2021 Linde Gas k.s. poplatky za energie
4310000040 20.01.2021 Lindstrom, s.r.o. upratovanie
4310000039 20.01.2021 ORLEN Unipetrol Slovensko s.r.o. pohonné hmoty
4310000038 20.01.2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4310000037 20.01.2021 MEROL Consulting, spol. s r.o. iné služby
4310000036 20.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. poplatky za energie
4310000035 20.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000034 20.01.2021 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4310000033 20.01.2021 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4310000032 20.01.2021 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4310000031 20.01.2021 MPS systém, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4310000031 20.01.2021 MPS systém, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4310000031 20.01.2021 MPS systém, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4310000030 20.01.2021 Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. poplatky za energie
4310000030 20.01.2021 Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. poplatky za energie
4310000029 20.01.2021 Slovenská pošta, a.s. telekomunikačné služby
4310000028 20.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4210000073 20.01.2021 IDEAL ČESKÁ s.r.o.,organizačná zlož iné služby
4210000072 20.01.2021 EARTH RESOURCES s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000071 20.01.2021 P.M. servis, s.r.o opravy a údržba budov
4210000070 20.01.2021 Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. environmentálne služby
4210000069 20.01.2021 MaG Market spol. s r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000068 20.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000067 20.01.2021 RB, s.r.o. opravy a údržba budov
4210000066 20.01.2021 EARTH RESOURCES s.r.o. opravy a údržba budov
4210000065 20.01.2021 Martinka Peter - MP servis materiál na opravy a údržbu budov
4210000064 20.01.2021 Schindler výťahy a eskalátory a.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000063 20.01.2021 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. environmentálne služby
4210000062 20.01.2021 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. environmentálne služby
4210000061 20.01.2021 Maschinenring Slovensko s.r.o. opravy a údržba plôch
4210000060 20.01.2021 TNT Express Worldwide s.r.o. prepravné služby
4210000059 20.01.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4210000058 20.01.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000057 20.01.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. poplatky za energie
4210000056 20.01.2021 Delia potraviny, s.r.o. stravovacie služby
4210000055 20.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000054 19.01.2021 Únia dopravy, pôšt a telekomunikáci marketingové služby
4310000027 18.01.2021 Technopol International, a.s. telekomunikačné služby
4310000026 15.01.2021 ELIMER, a.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4310000025 15.01.2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4310000024 15.01.2021 CanTechnology s.r.o. IT služby
4310000023 15.01.2021 NovalogiX s. r. o. IT služby
4310000022 15.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000021 15.01.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4310000021 15.01.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4210000053 15.01.2021 CITY GASTRO s.r.o. stravovacie služby
4210000052 15.01.2021 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. environmentálne služby
4310000020 14.01.2021 CITY GASTRO s.r.o. občerstvenie
4310000019 14.01.2021 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov pohonné hmoty
4310000018 14.01.2021 Fournetix s.r.o. IT služby
4310000017 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000016 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000015 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000014 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000013 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000012 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. poplatky za energie
4310000012 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. poplatky za energie
4310000011 14.01.2021 SWAN a.s. IT služby
4210000051 14.01.2021 GGFS s.r.o. stravovacie služby
4210000050 14.01.2021 Ing. Marián Pavlovič - NAFTEKO opravy a údržba strojov a zariadení
4210000049 14.01.2021 Mikona s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000048 14.01.2021 D.M.P. Steel, s.r.o materiál na opravy a údržbu budov
4210000047 14.01.2021 Sarsys-ASFT AB opravy a údržba motorových vozidiel
4210000046 14.01.2021 TLD EUROPE prepravné služby
4210000045 14.01.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4210000044 14.01.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4310000010 13.01.2021 Lindstrom, s.r.o. upratovanie
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000009 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4310000008 13.01.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4210000043 13.01.2021 PavEx Consulting, s.r.o. opravy a údržba plôch
4210000042 13.01.2021 Motor-Car Bratislava, s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000041 13.01.2021 BAUHAUS odb.centrum pre dielňu,dom a záhradu k.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000040 13.01.2021 Mikona s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000039 13.01.2021 AUTO NOVA - RICHARD HORVATH náhradné diely na motorové vozidlá
4210000038 13.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000037 13.01.2021 Global Facility, a.s. revízie
4210000036 13.01.2021 EUROAKUSTIK, s.r.o. environmentálne služby
4210000035 13.01.2021 MaG Market spol. s r.o. opravy a údržba budov
4210000034 13.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000033 13.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000033 13.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000032 13.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000031 13.01.2021 Siemens s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000030 13.01.2021 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000030 13.01.2021 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000030 13.01.2021 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000030 13.01.2021 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000029 13.01.2021 TNT Express Worldwide s.r.o. prepravné služby
4210000028 13.01.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4210000027 13.01.2021 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4210000026 13.01.2021 Notársky úrad - JUDr. Grófiková Zuz ana notárske služby
4310000007 11.01.2021 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4310000007 11.01.2021 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4310000006 11.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000005 11.01.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000004 11.01.2021 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4310000003 11.01.2021 DAVID PLUS, spol. s r.o. IT služby
4310000002 11.01.2021 Advokátska kancelária MCL, s.r.o. právne poradenstvo
4210000025 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000024 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000024 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000023 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000023 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000022 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000022 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000021 11.01.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY náhradné diely na motorové vozidlá
4210000020 11.01.2021 PREMIER FARNELL LIMITED náhradné diely na motorové vozidlá
4210000019 11.01.2021 Wellex s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000018 11.01.2021 Sage Parts International SAS náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000018 11.01.2021 Sage Parts International SAS náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000017 11.01.2021 Sage Parts International SAS náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000017 11.01.2021 Sage Parts International SAS náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000016 11.01.2021 Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000016 11.01.2021 Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000015 11.01.2021 GSE Services, a.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000014 11.01.2021 BEVORI INTERNATIONAL, s.r.o. odborná literatúra, periodiká a tlačivá
4210000013 08.01.2021 H-Consulting s.r.o stavebné práce
4210000012 07.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000011 07.01.2021 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. marketingový materiál
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000010 07.01.2021 NOPE a.s. telekomunikačné služby
4210000009 07.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000008 07.01.2021 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4210000007 07.01.2021 FULLTIME, s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000006 07.01.2021 ASBIS SK spol. s r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4210000006 07.01.2021 ASBIS SK spol. s r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4210000005 07.01.2021 CONTEC PLUS, s.r.o. spotrebný tovar
4210000005 07.01.2021 CONTEC PLUS, s.r.o. spotrebný tovar
4210000004 07.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.