Slotová koordinácia

V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93 v aktuálnom znení a pravidlami organizácie IATA je letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov.

Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia, ktoré postupuje na báze neutrálnosti, transparentnosti a férovosti.

Slotová koordinácia je vykonávaná v súlade s:

  • Nariadením Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva v aktuálnom znení,
  • IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG) v aktuálnom znení,
  • IATA Standard Schedules Information Manual (SSIM) v aktuálnom znení,
  • Pravidlami a odporúčanými postupmi asociácie EUACA,
  • Miestnymi pravidlami.

Oznamy:

08.09.2021 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu S22 boli distribuované 08. septembra 2021.

08.09.2021 UZÁVERY VZLETOVÝCH A PRISTÁVACÍCH DRÁH POČAS SEZÓNY IATA S22: V dôsledku plánovaných prác v križovatke vzletových a pristávacích dráh budú obe vzletové a pristávacie dráhy uzatvorené pre všetku prevádzku podľa harmonogramu publikovaného v sekcii Koordinačné parametre. Letiskové sloty nebudú v čase uzávery k dispozícii.

28.06.2021 – V dôsledku hygienických opatrení na letisku Bratislava/M. R. Štefánik v súvislosti s COVID-19 sa uplatňuje znížená priepustnosť odlietavajúcich cestujúcich 610 cestujúcich/hod. Zároveň bolo zavedené obmedzenie toku prilietavajúcich cestujúcich z krajín mimo EÚ 640 cestujúcich/hod. Predpoklad trvania opatrení je do 30.09.2021.

26.05.2021 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SAL pre sezónu W21 boli distribuované 26. mája 2021. Údaje podľa WASG časti 10.10.5 sú k dispozícii na vyžiadanie.

14.04.2021 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu W21 boli distribuované 14. apríla 2021.