Covid-19: Otázky a odpovede

 • Aké preventívne opatrenia boli prijaté na letisku v súvislosti s COVID-19?

  Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR nariadil s účinnosťou od 6. júla 2021 opatrenia pre oblasť civilného letectva, ktoré je na slovenských letiskách potrebné dodržiavať. 

  Prevádzkovateľovi letiska na území Slovenskej republiky sa nariaďuje:

  • umožniť vstup a pobyt v areáli letiska len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, KN95 alebo N95; to neplatí pre deti do 6 rokov, osoby so stredným alebo ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra;
  • pri vstupe do priestorov letiska zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk;
  • zabezpečiť zachovávanie odstupu osôb stojacich v radoch minimálne 2 metre;
  • na všetky vstupy do priestorov letiska viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené opatrenia (prekrytie dýchacích ciest, odstupy, dezinfekcia rúk);
  • pravidelne, prostredníctvom audiovizuálnej techniky, informovať cestujúcich o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia (dodržiavanie odstupov medzi jednotlivcami alebo členmi skupín najmenej 2 m, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná hygiena rúk);
  • pravidelne informovať cestujúcich, že majú povinnosť vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia („formulár PLF“) zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnosť registrácie na webe https://korona.gov.sk/ehranica;
  • zabezpečiť možnosť zakúpenia respirátorov bez výdychového ventilu kategórie FFP2, KN95 alebo N95 a dezinfekčných gélov pre cestujúcich;
  • upraviť jednotlivé procesy pri odbavovaní cestujúcich na príletoch a na odletoch tak, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii cestujúcich na jednom mieste a v jednom čase, pokiaľ je to možné;
  • zabezpečiť koordináciu prideľovania časových intervalov na použitie letiska medzi jednotlivými príletmi tak, aby nedochádzalo ku kumulácii cestujúcich z rôznych destinácii v priestoroch letiska, pokiaľ je to možné;
  Úplné znenie nariadenia nájdete tu.

   

   

   

 • Aké sú všeobecné preventívne opatrenia pred ochorením COVID-19?

  Všeobecné preventívne opatrenia pred ochorením COVID-19 

  Verejnosti sa odporúčajú dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

   

 • Čo je potrebné spraviť pred príletom na Slovensko?

  Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/covid/

  Zároveň je cestujúci povinný vyplniť  formulár https://korona.gov.sk/ehranica/

  Od 19. júla 2021 platia nové pravidlá a výnimky z karantény po vstupe na SR po prílete zo zahraničia, ktoré možno nájsť tu: https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/

 • Aké platia podmienky pred odletom do zahraničia?

  Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta nájdete tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

 • Kam sa lieta z Bratislavy?

  Aktuálny letový poriadok s destináciami a dňami odletov nájdete tu.

 • Je letisko otvorené 24 hodín?

  Letisko M. R. Štefánika je otvorené 24 hodín denne, avšak vchod do odletovej haly sa otvára spravidla 2,5 hodiny pred každým odletom. Dve hodiny pred každým odletom sa otvárajú niektoré obchodné prevádzky. 

 • Čo robiť, ak je môj let zrušený z dôvodu koronakrízy?

  Letecké spoločnosti vám informácie o ďalšom postupe zašlú prostredníctvom e-mailu. Spravidla ponúknu možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmenu rezervácie letenky na iný dátum či do inej destinácie, alebo ponúknu vrátenie sumy za letenky prostredníctvom poukážky (voucher), ktorú je možné využiť na kúpu ďalších letov v rámci siete liniek dopravcu v budúcnosti.

 • Potrebujete kontaktovať letisko Bratislava?

  Centrálna informačná služba Letiska M. R. Štefánika poskytuje informácie na telefónnom čísle 02/3303 3353 a prostredníctvom e-mailu info@bts.aero. Informácie nájdete aj na oficiálnej webstránke letiska www.bts.aero a na sociálnej sieti Facebook – Letisko Bratislava/Airport Bratislava.