Poplatková politika

Poplatkova politika

Poplatková politika je jasná a prehľadná, ceny sa odvíjajú od hmotnosti lietadla (MTOW) a počtu prepravených cestujúcich. Letisko Bratislava vyberá pristávací poplatok, poplatok za použitie letiska cestujúcimi a parkovací poplatok. Letisko Bratislava nemá zavedený príplatok za bezpečnosť, príplatok za obsluhu cestujúcich so zníženou mobilitou ani žiadne hlukové a ekologické príplatky. Základné sadzby jednotlivých poplatkov sú publikované v Leteckej informačnej príručke (AIP SR).

Kontakty

Pre bližšie informácie kontaktujte náš tím pre letecký obchod na airlines@bts.aero.

Pre zabezpečenie obsluhy ad hoc / nepravidelných letov kontaktujte generalaviation@bts.aero.

Pre návrh zmluvných podmienok na obsluhu série chartrových letov kontaktujte airlines@bts.aero.