Oznamy

Od 1. 7. 2014 Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) zaokrúhľuje svoje letiskové poplatky na dve desatinné miesta, a to nasledovne:

Medzinárodná doprava:

• pristátie lietadiel: 13,11 €/1 MTOW,
• poplatok za použitie letiska cestujúcimi: 16,27 €/1 odlietajúci pasažier,
• parkovací poplatok: 0,30 € tona/hodina.

Vnútroštátna doprava:

• pristátie lietadiel: 5,15 €/1 MTOW,
• poplatok za použitie letiska cestujúcimi: 6,31 €/1 odlietajúci pasažier,
• parkovací poplatok: 0,30 € tona/hodina.